Általános Szerződési Feltételek


Mit kell tudni az itt kapható termékekről?

Webáruházunkban csak olyan termékeket forgalmazunk, amelyek hatékonyságáról szakmai hitelességgel meggyőződtünk. Ezen termékek értékesítése kettős céllal történik, egyrészt szeretnénk széles körben megismertetni a vásárlókat a minőségi elsősegélynyújtási termékekkel és oktatási segédletekkel, másrészt az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány anyagi forrásainak bővítését szolgálja.

A termékleírásokban szereplő információkat minden esetben ellenőriztük, azért felelősséget vállalunk.


I. A szerződés érvényessége

Az alábbi feltételek az elsosegely.hu-t üzemeltető Első Láncszem Kft. (2071 Páty, Árnyas u. 5/a) későbbiekben elsosegely.hu, és a megrendelő között érvényesek. Az általános szerződési feltételektől eltérni, csak írásban egyedi megállapodások alapján kötött szerződés keretében lehet. Az általános szerződési feltételek, minden jelenlegi, és a jövőben létrejövő üzleti kapcsolatunkra vonatkozik. Az ASZF feltételei az Ön megrendelése az elsosegely.hu által történő elfogadáskor lépnek életbe. Az elsosegely.hu webáruházában jogi és nem jogi személyek, vállalatok intézmények, egyesületek, iskolák és magánszemélyek is vásárolhatnak.

Amennyiben Ön megrendelést juttat el az elsosegely.hu-nak elektronikus formában, a webáruház felületén, faxon, vagy levélben, úgy Ön automatikusan elfogadja az ÁSZF-et.

A megrendelés teljesítése minden esetben az ÁSZF-ben megadott feltételek szerint  az elsosegely.hu listaárai és szállítási feltételei szerint történik, kivéve, az egyedi -írásban- rögzített megállapodásokat.


II. Szerződéskötés

Ajánlataink nem kötelező jellegűek. A műszaki megoldások, úgymint a termék színe ,formája változásának jogát fenntartjuk. A honlapunkon szereplő termékleírások nem tekinthetőek kötelező jellegű ajánlatnak. Egy megrendelés kötelezővé a megrendelő gombra való kattintással, vagy írásban, e-mail-en az irodánkba való eljuttatásával válik.

Az elsosegely.hu fenntartja magának a jogot, hogy egy megrendelés beérkezte után, annak elfogadását 3 munkanapig mérlegelje. A megrendelés visszaigazolása vagy írásban, vagy a megrendelt áru Önöknek történő kiszállításával történik.

Amennyiben az áru megrendelése elektronikus úton történt,a megrendelés kézhezvételéről azonnal értesítjük. A beérkezett megrendelésről szóló értesítés még nem jelenti annak automatikus elfogadását..A megrendelés beérkeztének visszaigazolása történhet a megrendelés elfogadásával együtt, vagy egy külön lépésben is.


III. Szállítási feltételek


SZÁLLÍTÁS 3-14 NAPON BELÜL


A postára adási határidő, amennyiben nem született más megállapodás, a megrendelés és fizetés beérkeztétől számított maximum 7 munkanap, amennyiben a termék nincs raktáron a fizetés előtt a vásárlót ezen tényről tájékoztatjuk. Az elsosegely.hu fenntartja magának a jogot, hogy  2 hétnél tovább tartó szállítási késedelme esetén, amely késedelem nem az elsosegely.hu hibájából fakad,a szállítástól visszalépjen. Ebben az esetben az elsosegely.hu azonnal értesíti a megrendelőt és az addigi esetleges részfizetéseket, visszafizeti.

A megrendelő felelősségvállalása

A megrendelő online oldalon adja meg az adatait, a megrendelés ezen adatok alapján kerül teljesítésre. Hibás, vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az elsosegely.hu számára.

 

IV. Visszalépés a vásárlástól

14 MUNKANAPON BELÜL BÁRMIKOR ELÁLLHAT A VÁSÁRLÁSTÓL

A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, az elsosegely@elsosegely.hu e-mail címen szükséges közölni.

Az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül a vevő indoklás nélkül visszaléphet a vásárlástól (45/2014 (II.26) Korm. rendelet). Ebben az esetben az elsosegely.hu köteles a sérülésmentes termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő 30 napon belül visszatéríteni. A biztonságos üzletmenet és a visszaélések elkerülése érdekében Szállító fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételekhez kötve (pl. előzetes fizetés), vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a vásárlási szerződésben foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak Szállítónak.


V. Ár/Fizetési feltételek Vételár

FIZETÉS ELŐRE UTALÁSSAL

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék ajánlati ára (ajánlott fogyasztói ára).

Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja.

A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. Az áruházban megjelenő, esetleges hibás árakat tudomásunkra jutása esetén azonnal kijavítjuk, emberi, vagy programhibából kikerült rossz árakon termékeket nem szállítunk ki. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

A honlapunkon feltüntetett árak bruttó árak, amik NEM tartalmazzák a szállítási díjakat


Fizetés

A termék ára előre utalással egyenlíthető ki.


VI. Termékcsere, jótállás, szavatosság

Termékcsere

HA A TERMÉK NEM TETSZIK 14 NAPON BELÜL VISSZAKÜLDHETI

Amennyiben a termék nem felel meg a tetszésének, úgy azt, a szállítástól számított 14 napon belül címünkre visszaküldheti. Ebben az esetben választhat a pénzvisszatérítés, vagy egyéb termék vásárlása között.


Jótállás és szavatosság

Nem tartós használati cikkek szavatosságának általános elévülése 24 hónap. Az esetleg előforduló minőségi kifogást a fent említett időtartamon belül jelezze nekünk. Ha egyéb információ nincs megadva a szavatossággal kapcsolatosan, akkor 2 év.

A garanciális felelősség megszűnik:

  • nem rendeltetésszerű használat,
  • normál elhasználódás-nem megfelelő működtetés vagy használat vagy tárolás miatt,
  • helytelen tárolás és szállítás,
  • szakszerűtlen üzembe helyezés esetén.


VII. Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön személyes adatainak védelme az Első Láncszem Kft és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Ezek közül is kiemelten az alábbiak:

- 2011. évi CXII. törvény– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-­‐a)

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-­‐a)

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-­‐a)


VIII. Panaszkezelés

Amennyiben a webáruház működésével kapcsolatban bármilyen panasza felmerül azt jelezheti e-mailen (webshop@elsosegely.hu), telefonon 06-20-779-4-779 vagy levélben (ELső Láncszem Kft. 2071 Páty, Árnyas u.5/a). A beékező panaszokról írásos dokumentáció készül, amely tartalmazza az alábbi adatokat:

  • a panaszos neve, címe,
  • a bejelentés módja (e-mail, telefon, levél),
  • a panaszt rögzítő munkatárs neve,
  • a panasz szószerinti szövege,
  • a panaszos konkrét igényének megjelölése.

A panaszkezelés időtartama maximum 8 munkanap. A panasszal kapcsolatos döntésről a panaszos minden esetben írásos választ kap e-mail vagy levél formájában. Abban az esetben, ha a panaszos felé, a döntés értelmében a szolgáltató további kötelezettséggel bír, azt köteles 8 munkanapon belül teljesíteni.

A panasz kivizsgálása, az azzal kapcsolatosan felmerülő költségek minden esetben a webáruház üzemeltetőjét terhelik.

Bankkártyás fizetés esetén

Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén:

a) a reklamáció benyújtásának módja és feltételei megegyeznek a VIII. Panaszkezelés pontban leírtakkal. Az online vitarendezés alapelvei megegyeznek az EU 524/2013 rendelet iránymutatásaival.

b) az áru visszavét jogcímei és lehetőségei megegyeznek a VI. Termékcsere, jótállás, szavatosság pontban leírtakkal.

c) az árucsere módja és feltételei megegyeznek a VI. Termékcsere, jótállás, szavatosság pontban leírtakkal.

d) a kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei. Az Első Láncszem Kft. által elismert reklamációkor vagy a vásárlástól történő elálláskor a vételárat a visszaküldött eredeti számla megküldése után visszautalja, vagy a számla értéke felhasználható.


IX. Cégadatok

Cégnév: Első Láncszem Kft.

Székhely: 2071 Páty, Árnyas u. 5/a

Adószám: 14822274-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-129891 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság)

Statisztikai számjel: 14822274-8559-113-13

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 000-99-2010

Bankszámlaszám: 10918001-00000109-07590001 (UniCredit Bank Nyrt.)

swift: BACX HUHB

IBAN: HU46-10918001-00000109-07590001

Kapcsolat:

06-20-779-4-779

elsosegely@elsosegely.hu

Tárhely szolgáltató adatai:

Magyar Hosting Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

info@mhosting.hu